Mesaj al unui reprezentant al Poporului interior

Marcello Martorelli este argentinian şi locuieşte la Buenos Aires. El este director general al unei societăţi sud-americane culturală şi pacifistă, fu

Dezvăluiri despre familia Ceauşescu făcute de doamna Maria Câmpina
Apocalipsa ciumei
Băuturile în Bulgaria

Marcello Martorelli este argentinian şi locuieşte la Buenos Aires. El este director general al unei societăţi sud-americane culturală şi pacifistă, fundaţia P.E.A. El a publicat o carte extraordinară, “Apel planetar al Stăpânilor Pământului Găunos”, în care explică o parte din ceea ce i-a fost revelat în oraşul intraterestru Erks, situat sub regiunea Cordoba în Argentina.

El speră să găsească gaura situată dincolo de Polul Nord care deschide accesul la lumea fascinantă dar necunoscută din interiorul Terrei! Martorelli speră să găsească acolo o civilizaţie uitată, ai cărei locuitori trăiesc de mii de ani în totală izolare şi au atins un nivel spiritual şi tehnologic superior civilizaţiei noastre.

El nu a fost încă autorizat de Ghidul său de a publica toate informaţiile de care dispune deja despre civilizaţia din Pământul Găunos. Pseudonimul său este Eshael. Cartea sa a reprezentat un interes considerabil pentru omenire. Iată câteva extrase.

Pământul interior

ufo

“Pentru ca o fiinţă umană de la suprafaţă să poată accede la Regatul Pământului interior, trebuie mai întâi să ajungă la propriul său regat interior. Acest tranzit între lumea noastră interioară şi cea a Terrei atât în conţinutul său fizic cât şi simbolic este unul dintre cele mai mari mistere care a fost vreodată disimulat în ochii profanilor.

Portalul lumii sau regatului interior al Terrei se va deschide pe măsură ce noi vom pătrunde mai profund în procesele iniţiatice, acest mecanism conştient de transformare şi de evoluţie personală centrat pe dezvoltarea vie a principiilor şi valorilor fundamentale depozitare a noii etici sociale a omenirii.

Expansiunea conştiinţei este obiectivul oricărei iniţiere vizând să ne pregătească de a intra în lumea interioară a Terrei.

Mi s-a sugerat expres de a revela parţial misterul care ocultă simbolismul comuniunii între cele două lumi. Lumea interioară pe care noi o putem contempla şi ne este echivalent analogic lumii interioare a Terrei.

Este marele mister de care sunt legaţi toţi eroii istorici, este Sfântul Graal care a urmărit calaveri de odinioară, cheia care deschide poarta care conduce la captarea tuturor visurilor de aur ale omenirii. Visul utopic trebuie considerat de acum ca un mit accesibil şi să contribuie la a antrena omul către viitor.

A visa de a pătrunde într-un oraş al Luminii, al Păcii, al Dragostei, al Libertăţii şi Fraternităţii, integrează viziunea noii omeniri într-un şantier comun de unitate în diversitate până la a antrena evoluţia a tot ceea ce trăieşte.

Lemuria, Atlantida, El Dorado, Agartha, Shamballah, Erks sunt atâtea expresii cunoscute de aceste viziuni utopice ale omului. Aceste mari mituri au drept misiune de a forja, începând cu viitorul, noile paradigme care vor fi cele ale generaţiilor care vor veni.

Cucerirea şu dezvoltarea conştiinţei tuturor acestor gânduri umane sunt fundamentul unei noi educaţii pentru omenire.

Noua instrucţie o dată dezvăluită ne invită de a întreprinde drumul iniţiatic, unica cale de acces la lumea interioară a Terrei. Astfel fraţii noştri mai mare ne-au transmis mărturii remarcabile ale prezenţei lor în istorie prin diverse învăţături, culturi şi metode pedagogice.

Cu unele rare excepţii, doar Iniţiaţii de gradul patru au posibilitatea de a accede fizic la regatul interior al Terrei, căci doar ei sunt susceptibili de a înţelege cricificarea în plan fizic, de a accepta stări de insuportabilă frustrare şi de singurătate înspăimântătoare, realizând ceea ce implică asta: o transformare vizând de a recapitula vieţile trecute, de recunoaşte conştient memoriile sufletului, bagajul său milenar.

Această etapă va descide Ascensiunea şi ea ne plasează în faţa intrării de onoare a regatului interior al Terrei, poarta iniţierii către o nouă civilizaţie şi o nouă cultură pe Terra.

Cei care vor trece prin această poartă se vor vedea introduşi spontan într-o nouă lume. Tu vei fi atunci primit cu toate onorurile posibile pentru că te-ai ajustat marii legi a naturii şi pentru că te-ai aliniat ordinii cosmice. Aceşti Mari Stăpâni ai Înţelepciunii supervizează evoluţia întregii Ierarhii Spirituale pe Terra. Ei au fost, sunt şi vor fi eternii protectori ai vieţii pe planeta noastră; ei sunt fructul finalizat al evoluţiei umane sau maximala expresie solară.

Când fiinţa umană intră în contact cu lumea sa interioară, înseamnă că a fost destul de transparent pentru a auzi chemarea lumii interioare a Terrei şi că i-a răspuns. Atunci i se va dezvălui misterul sincronicităţii şi am semnelor, limbajul coincidenţelor semnificative. ”

Transmis de Eshael

COMMENTS